Пробно стажуване за учебната 2021/2022 г.

В ПГТКИ за втора година се работи по проект на МОН “Подкрепа за дуалната система на обучение” по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

На 05.05.2022 г. се проведе поредното пробно стажуване на учениците от осми и девети клас в фирмата-партньор “Колев & Колев” АД.

Учениците имаха възможност да се запознаят с особеностите на избраната професия, със спецификата на дейността в реална работна среда и с изискванията по охрана на труда.

В края на пробното стажуване участниците получиха сертификати.