Прием 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас):

  1. Дизайнер, в паралелка с разширено изучаване на английски език – профил: Моден дизайн. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО, оценката по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
  2. Модист – профил: Бутикови облекла. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО, оценката по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
  3. Моделиер-технолог на обувни изделия – дуално – профил: Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.

Срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като при подаване на документи за кандидатстване в професионална гимназия е необходимо и медицинско свидетелство на кандидата.

При онлайн кандидатстването можете да получите съдействие в канцеларията на гимназията.

Подаването на документи за I етап на класиране се осъществява в периода 05.07.2021 – 07.07.2021 г., включително.

Обявяването на списъците с класирани ученици на I етап е в срок до 13.07.2021 г.

Записването на ученици, класирани след I етап, е в срок до 16.07.2021 г., включително.

  • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
  • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
  • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Обявяването на списъците с класирани ученици на II етап е в срок до 20.07.2021 г.

Записването на ученици на II етап на класиране е в срок до 22.07.2021 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

  • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
  • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища.
  • Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система

Обявяването на списъците със записалите се ученици на II етап и броя на незаетите места след II етап е в срок до 23.07.2021 г.

Подаването на документи за участие на ученици в III етап на класиране е в срок от 26.07.2021 г. до 27.07.2021 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

  • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

Обявяването на списъците с приетите ученици на III етап е на 29.07.2021 г.

Записването на приетите ученици на III етап е на 30.07.2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап е в срок до 02.08.2021 г.

Попълване на незаетите места след III етап на класиране е в срок до 09.09.2021 г.

Обявяване на резултатите от IV етап на класиране и записване на приетите ученици на 10.09.2021 г.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София

р-н Възраждане, ул. “Арх. П. Момчилов” 2

e-mail: pgtki@abv.bg

Телефон: (02) 829 81 77 – Канцелария

Работно време на канцеларията: 09:00 – 16:00