Прием 2017/2018

За учебната 2017/2018 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните паралелки:

Дневна форма на обучение:

VIII клас:

  1. Моделиер-технолог на облекло – Конструиране и моделиране на облекло от кожидневна форма на обучение. Прием след 7 клас, 26 места. Срок на обучение: 5 години.
  2. Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия – Конструиране и моделиране на кожено-галантерийни изделиядневна форма на обучение. Прием след 7 клас, 26 места. Срок на обучение: 5 години.

IX клас:

  1. Моделиер-технолог на облекло от кожи – Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 26 места. Срок на обучение: 4 години.
  2. Моделиер-технолог на облекло от текстил – Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 26 места. Срок на обучение: 4 години.
  3. Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия – Конструиране. моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 26 места. Срок на обучение: 4 години.
  4. Моделиер-технолог на обувни изделия – Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 26 места. Срок на обучение: 4 години.

IX клас, за деца със специални образователни потребности:

  1. Шивач Шивачество, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 12 места. Срок на обучение: 2 години.

Задочна форма на обучение:

IX клас:

  1. Оператор в производството на облекло – Производство на облекло от текстилзадочна форма на обучение. Прием след 8 клас, 35 места. Срок на обучение: 4 години.

Самостоятелна форма на обучение:

Кандидатите за самостоятелна форма на обучение се разглеждат индивидуално, като всеки кандидат трябва да е завършил успешно най-малко VI клас. В самостоятелна форма на обучение, кандидатите могат да изберат измежду изучаваните през настоящата учебна година в училището специалности и професии.