IV Класиране – след 7. клас

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия обявява, че в срок до 08.09.2017 г. тече прием по документи за допълване на незаетите места за VIII клас в следните специалности:

  1. Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи
  2. Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия

Необходими документи:

  1. Свидетелство за завършено основно образование (след VII клас) – оригинал
  2. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общо практикуващ (личен) лекар
  3. Служебна бележка от Национално външно оценяване
  4. Заявление за участие в IV класиране (попълва се на място)

Заявления се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 в Канцеларията на училището.

Класирането се обявява на 11.09.2017 г.