Преустановяване на присъствените учебни занятия до 31.01.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с продължаващата усложнена епидемиологична обстановка, и на основание Заповед РД09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София., преустановява обучението и допълнителните занимания от всякакъв вид в присъствена форма за срока до 31.01.2021 и изтичанете на настоящата заповед, или до второ нареждане.