Преминаване на учениците в среда на дистанционно обучение за периода 01.04-07.04.2021 г. и априлска ваканция

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че възоснова Зап. No.РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, за учениците от 8-12 кл., вкл., за периода 01.04.-02.04.2021 г. обучението ще се организира дистанционно в електронна среда.

За учениците от 12 кл. за периода 05.04.-07.04.2021 г. обучението също ще продължи да се осъществява от разстояние в електронна среда.

Графикът за априлска ваканция не се променя – в периода 05.04.-09.04.2021 г. във ваканция ще са учениците от 8-11 кл., докато за учениците от 12 кл. тя ще включва единствено дните 08.04 и 09.04.2021 г. (четвъртък и петък).