Преминаване в електронна среда на обучение на учениците от 12.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици, по решение на Софийският оперативен щаб и директорът на РЗИ, гр. София, от утре 12.03.2021 г. учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Учебния процес в ПГТКИ ще се провежда в платформата ШКОЛО по утвърденото седмично разписание, с продължителност на учебните часове от 30 мин.

Продължителността на междучасията остава непроменена.

Към днешна дата няма заболели учители и ученици.

Пазете се! Бъдете здрави!