Преминаване в електронна среда на обучение на учениците от 22.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици, по решение на Министъра на здравеопазването на р. България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учебните занятия за учениците от 8 до 12 клас преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес в ПГТКИ ще се провежда в платформата ШКОЛО по утвърденото седмично разписание, с продължителност на учебните часове от 30 мин.