Предстояща родителска среща за осмокласниците

Уважаеми родители/настойници на бъдещите осмикласници!

Уведомявам Ви, че служебните бележки, необходими Ви за еднократната помощ ще бъдат раздадени на всички на първата родителска среща, която ще се състои на 13 септември 2022г. от 17 часа в сградата на ПГТКИ!

Щастливи оставащи ваканционни дни!