Посещение на учители и директори от област Оесте, Португалия

На 2 Декември Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия посрещна гости от Португалия във връзка с проект по програма Еразъм+ Projeto OESTE EDUCA+ на португалската организация Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Гостите бяха посрещнати по българска традиция с хляб и сол.

Посетиха работилниците по професионална подготовка и разговаряха с преподаватели и ученици по интересуващите ги за тях теми.

На срещата запознахме гостите с дейността на училището, предлаганите специалности и спецификата на всяка една от тях. Водеща бе темата за Приобщаващо образование и мотивиране на ученици за завършване на  образователна степен.

Споделените добри практики се оказаха полезни и за двете страни.