Посещение в Националния музей “Земята и хората”

Учениците от 9А клас на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, град София, посетиха с учебна цел Национален музей “Земята и хората”.

Гимназистите, съпроводени от класния си ръководител, успяха да разгледат и научат нови и любопитни факти за кристалите, минералите и различните скъпоценни камъни.

Посещението е част от програмата за извънкласни дейности на паралелката, която следва да удовлетвори интересите на младежите.