Подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити – сесия август/септември 2023 г.

На вниманието на зрелостниците, желаещи да подадат заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити за сесия август/септември 2023 г.:

Подаването на заявления се извършва в периода 26.06.2023 г. – 07.07.2023 г.

Заявления се подават лично в канцеларията на училището от 09:00 до 14:30 ч.