Подаване на заявления за ДЗИ и ЗДИППК за сесия май-юни 2022/2023 уч.гт.

Уважаеми зрелостници,

Срокът за подаване на заявления за явяване на Държавен зрелостен изпит по български език и литература и Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ и ЗДИППК) за сесия май-юни 2022/23 уч. г. ще бъде в периода 06.02.2023 г. – 21.02.2023 г.

Заявления се подават в канцеларията на училището.