Подаване на документи за матура – майска сесия, 2017/18 учебна година

Уважаеми настоящи и бивши зрелостници на ПТГКИ,

Напомняме ви, че подаването на заявления за допускане до Държавните зрелостни изпити е ограничено в периода от 06.03.2018 до 16.03.2018 г., за майска сесия на учебната 2017/2018 година.

Заявленията се подават лично, върху бланка на училището, адресирана до Директора, и единствено на място – в канцеларията на гимназията. Право на явяване на Държавни зрелостни изпити имат както настоящите дванадесетокласници, така и бившите ученици на гимназията, завършили успешно последната си учебна година, но неиздържали един или двата си матуритетни изпита.

Настоящите дванадесетокласници могат да подават заявления независимо от годишните си оценки. В случай, че получат годишна оценка Слаб (2) по някой от преподаваните предмети, те имат право да се явят на майска поправителна сесия (до 3 изпита) и юлска поправителна сесия за оформяне на годишна оценка, като само издържалите всички предмети с оценка поне Среден (3) имат право да се явят на ДЗИ.

Ученици от минали години могат да подават заявления за ДЗИ единствено ако са завършили успешно 12 клас. Незавършилите успешно имат право да подадат заявление до Директора за явяване на изпити за оформяне на годишна оценка по предметите, по които са получили Слаб (2), като изпитите им ще бъдат насрочени според възможностите на училището.

В съответствие с все още действащия Закон за народната просвета, зрелостниците от настоящия випуск (и предходни випуски) се явяват задължително на ДЗИ по Български език и литература, като вторият им задължителен матуритетен изпит е по собствен избор: общообразователен предмет (Биология и здравно образование, География и икономика, История и цивилизация, Математика, чужд език и т.н.) или Държавен квалификационен изпит по теория и практика на професията. Явилите се в минали години, но неиздържали втори зрелостен изпит имат право да сменят избора си – т.е. ако са се явявали, например, на матура по предмети от Философски цикъл, имат право за настоящите матури да изберат, например, Биология и здравно образование. Неиздържалите Български език и литература трябва задължително да се явят на същия изпит.

Заявления не могат да бъдат подавани след изтичането на установения срок.