Отчетни данни 2017

Информация по изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г.