Откриване на учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители и ученици!

Новата учебна година ще започне присъствено при спазване на необходимите мерки за опазване здравето на учениците.

Осмокласниците ще посрещнем в 9:00 ч., а за по-големите ученици първият учебен ден ще започне при следния график:

– 9 и 10 клас – 10:00 ч.
– 11 и 12 клас – 11:00 ч.

Очакваме ви!