ОС на Ученически съвет към ПГТКИ

До всички ученици,
на 19.06.2017г от 10:35 ще се проведе последното общо събрание на Ученически съвет към ПГТКИ на тема “Училищният живот, насилие, кибер тормоз, и още много теми за обсъждане. Да дадем един добър пример на всички нови ученици в ПГТКИ.