Национална програма “Отново заедно”

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “Отново заедно”. Определи една сборна група от 22 деца за ученици от 8-11 клас.

Ръководители на ученическите туристически пътувания по Националната програма са Красимир Стефанов и Анастасия Вълкова.

Пътуването ще бъде в периода 15.07.2022 г. – 20.07.2022 г. в курорт Пампорово.

Заявления за включване на ученици по програмата ще се приемат в канцеларията на училището до 22.02.2022 г., вкл.

Комисия, определена със Заповед на Директора на училището ще извършва подбор възоснова на приети с решение на Педагогическия съвет критерии. Те са описани в Карта за участие. Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни заявлението и да приложи документи, където е необходимо.

Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 22 деца за одобрение от Педагогическия съвет.