„Младежи в действие“

              ПГ по текстилни и кожени изделия взе участие като партньор в проект „Младежи в действие“. Целта е да насърчи младежите между 15-18 години от български, еврейски и ромски произход да са по-ангажирани и дейни спрямо демократичния процес и гражданското общество, също така създаване на общност от млади хора от различни етноси, които искат да развиват гражданското общество в България и да промотират толерантност, доброволчество, солидарност и взаимопомощ. Нашите ученици работиха по теми касаещи:

  • Правата на човека и мултикултурната толерантност.
    • Как да бъдем политически активни и да разбираме политическите процеси?
    • Как да бъдем социално отговорни и какви конкретни възможности имаме за промяна?
    • Как да се информираме адекватно за социално значими теми?

              На финалния етап бяха представени предложените от работните групи идеи за проекти, като най-добрият получи награда за  неговото финансиране.