История

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия възниква след обединяване на две училища – обувно училище, основано през 30-те години на века, и частно девическо училище по облекло „Просвета”, основано през 1932 г. През 1949 г. е преобразувано във фабрично-заводска паралелка към обувен завод ”9.ІХ.” През 1956 г. училището става СПТУ, а през 1957 г. – техникум със специалност ”Технология на обувното производство”.

От 1946 г. училището е държавно като девическа гимназия по облекло, а от 1949 г. – промишлено училище по облеклo. От 1971 г. училището е СПТУ по облекло с тригодишен курс на обучение и нова специалност – кожено облекло. Двете училища се настаняват в специално построена от Министерство на леката промишленост сграда през 1975 г., а през 1980 г. се обединяват в Техникум по кожени изделия, преименуван през 1992 г. в Техникум по обувна, шевна и кожено-галантерийна промишленост. През всички години училището е обучавало ученици в направление „Производство на текстил, облекло и обувки”, като учениците са получавали и получават съответно втора или трета степен на професионална квалификация. През последните 15 години се обучават и ученици в специалност „Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост”.

Училището разполага с просторни кабинети и работилници по основните професии. Разполага с два компютърни кабинета и закрит физкултурен салон. Има и богата библиотека. Член е на Браншовия съюз по кожарска, кожухарска, обувна и кожено-галантерийна промишленост и поддържа добри контакти с базови предприятия – членове на съюза като „Кавалер-Юнион” ЕАД, ”Колев и Колев” Е00Д, и др. фирми и дружества, където учениците провеждат учебна и производствена практика. Наши възпитаници работят като оператори в съответните производства, а завършилите успешно трета степен са добри моделиери и технолози в страната и чужбина.