Изпитна сесия ноември-декември – самостоятелна форма на обучение

8 клас

Български език и литература 20.11.2023 (понеделник) 14:45
Информационни технологии 22.11.2023 (сряда) 14:45
Музика 24.11.2023 (петък) 14:45
Математика 27.11.2023 (понеделник) 14:45
Биология и здравно образование 29.11.2023 (сряда) 14:45
Изобразително изкуство 01.12.2023 (петък) 14:45
География и икономика 04.12.2023 (понеделник) 14:45
Философия 06.12.2023 (сряда) 14:45
Предприемачество 08.12.2023 (петък) 14:45
История и цивилизации 11.12.2023 (понеделник) 14:45
Физика и астрономия 13.12.2023 (сряда) 14:45
Английски език 15.12.2023 (петък) 14:45
Английски език /РИЧЕ/ 15.12.2023 (петък) 14:45


9 клас

Български език и литература 20.11.2023 (понеделник) 14:45
Информационни технологии 22.11.2023 (сряда) 14:45
Музика 24.11.2023 (петък) 14:45
Математика 27.11.2023 (понеделник) 14:45
Биология и здравно образование 29.11.2023 (сряда) 14:45
Изобразително изкуство 01.12.2023 (петък) 14:45
География и икономика 04.12.2023 (понеделник) 14:45
Философия 06.12.2023 (сряда) 14:45
Здравословни и безопасни условия на труд 08.12.2023 (петък) 14:45
История и цивилизации 11.12.2023 (понеделник) 14:45
Физика и астрономия 13.12.2023 (сряда) 14:45
Английски език 15.12.2023 (петък) 14:45


10 клас

Български език и литература 20.11.2023 (понеделник) 14:45
Информационни технологии 22.11.2023 (сряда) 14:45
Музика 24.11.2023 (петък) 14:45
Математика 27.11.2023 (понеделник) 14:45
Биология и здравно образование 29.11.2023 (сряда) 14:45
Изобразително изкуство 01.12.2023 (петък) 14:45
География и икономика 04.12.2023 (понеделник) 14:45
Философия 06.12.2023 (сряда) 14:45
Икономика 08.12.2023 (петък) 14:45
История и цивилизации 11.12.2023 (понеделник) 14:45
Физика и астрономия 13.12.2023 (сряда) 14:45
Английски език 15.12.2023 (петък) 14:45
Английски език (РИЧЕ) 15.12.2023 (петък) 14:45


11 клас

Български език и литература 21.11.2023 (вторник) 14:45 11 кл.
Руски език 23.11.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл.
Математика 28.11.2023 (вторник) 14:45 11 кл.
Гражданско образование 30.11.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл.
Чужд език по професията (АЕ) 05.12.2023 (вторник) 14:45 11 кл.
Технология на облекло от кожи 07.12.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл. КМТОК
Технология на облекло от текстил 07.12.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл. КМТОТ
Технология на специалността 07.12.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Конструиране и моделиране на специални коженогалантерийни изделия 14.12.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Изработване на уникати 13.12.2023 (четвъртък) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТОТ


12 клас

Български език и литература 21.11.2023 (вторник) 14:45 12 кл.
Руски език 23.11.2023 (четвъртък) 14:45 12 кл.
Математика 28.11.2023 (вторник) 14:45 12 кл.
Гражданско образование 30.11.2023 (четвъртък) 14:45 12 кл.
Чужд език по професията (АЕ) 05.12.2023 (вторник) 14:45 12 кл.
Технология на облекло от кожи 07.12.2023 (четвъртък) 14:45 12 кл. КМТОК
Технология на специалността 07.12.2023 (четвъртък) 14:45 12 кл. КМТКГИ
Художествено проектиране на облекло 14.12.2023 (четвъртък) 14:45 12 кл. КМТОК
Художествено проектиране 14.12.2023 (четвъртък) 14:45 12 кл. КМТКГИ


11 клас и 12 клас – ЗНП

Български език и литература 20.11.2023 (понеделник) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ
Технология на облекло от текстил 20.11.2023 (понеделник) 14:45 12 кл. КМТОТ
Философия 22.11.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ
Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции 22.11.2023 (сряда) 14:45 12 кл. КМТОТ
Предприемачество 24.11.2023 (петък) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ
Конструиране и моделиране на облекло от текстил 24.11.2023 (петък) 14:45 12 кл. КМТОТ
Математика 27.11.2023 (понеделник) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ
Художествено оформяне на облекло от текстил 27.11.2023 (понеделник) 14:45 12 кл. КМТОТ
Автоматизация на производството 29.11.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТОК
Здравословни и безопасни условия на труд 29.11.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Проектиране на фирма за конфекциониране на облекло 29.11.2023 (сряда) 14:45 12 кл. КМТОТ
Технология на облекло от кожи 01.12.2023 (петък) 14:45 11 кл. КМТОК
Технология на коженогалантерийното производство 01.12.2023 (петък) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Учебна практика по технология на облекло от текстил 01.12.2023 (петък) 14:45 12 кл. КМТОТ
Електротехника и електроника 04.12.2023 (понеделник) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ
Учебна практика по моделиране на облекло от текстил 04.12.2023 (понеделник) 14:45 12 кл. КМТОТ
Конструране и моделиране – основни конструкции 06.12.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТОК
Конструиране и моделиране на коженогалантерийни изделия 06.12.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Учебна практика по технология на облекло от текстил – ЗИП 06.12.2023 (сряда) 14:45 12 кл. КМТОТ
Учебна практика по шевни машини и съоръжения – ЗИП 08.12.2023 (петък) 14:45 11 кл. КМТОК
Учебна практика по технология на коженогалантерийното производство 08.12.2023 (петък) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Учебна практика по шевни машини и съоръжения – ЗИП 08.12.2023 (петък) 14:45 12 кл. КМТОТ
История и цивилизация 11.12.2023 (понеделник) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ
Декоративно рисуване 13.12.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТОК
Производствена практика 13.12.2023 (сряда) 14:45 11 кл. КМТКГИ
Английски език 15.12.2023 (петък) 14:45 11 кл. КМТОК, КМТКГИ