Избор на нов състав на УС на ПГКИ.

Поради смяна в състава на Ученическия съвет, днес 12.03.2019 г. се състоя избор на нов състав на УС на ПГКИ.
За председател беше преизбрана Сашка Миланова от 11А клас, за зам-председател Роза Калчева от 9Б клас и за секретар-касиер Павлина Атанасова – 10А клас.

Facebook

Copyright © 2019 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия