За нас

Повече от петдесет години Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия допринася за развитието на професионалното образование. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират успешна реализация.

Нашето предимство идва и от това, че единствено в ПГТКИ изучаваните специалности затварят цикъла на проектиране и производство на необходимите за човека изделия от групата на облекло, обувки, чанти и аксесоари.

Професионалната гимназия осигурява подготовка, която дава възможност за професионална реализация в малки и големи фирми, както и за организиране на печеливш собствен бизнес.