Защита на дипломни проекти

В ПГ по текстилни и кожени изделия, приключи успешно работата на комисиите за оценяване на изпити, чрез защита на дипломни проекти теоретична част. Всички зрелостници се справиха отлично. Пожелаваме успех на нашите моделиери на кожена галантерия и облекло в утрешния ден!