Зам.-министър Сачева: Образованието е инвестиция за цял живот

На 26.10.2017 г. заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева посети ПГ по текстилни и кожени изделия в София. По време на срещата екипът на училището сподели както проблемите и трудностите в работата си, така и своето виждане за преодоляването им. Акцентът беше поставен върху необходимостта да се вложат повече усилия за мотивиране на учениците да усвояват умения и знания по професиите, което е условие за успешната им реализация в живота.

« of 7 »