Европейска седмица на професионалните умения под мотото “Открий своя талант. Своя път. Своя избор”

Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, когато местни, регионални или национални организации показват най-доброто от професионалното образование и обучение.

В тази връзка, в ПГТКИ, гр. София, ще отбележим седмицата с работодателите от фирмите партньори на организацията. Ще популяризираме предимствата на професионалното образование сред основните училища в района.

В периода 9-13 ноември 2020 г. си поставяме за цел да демонстрираме най-доброто от професионалното обучение в гимназията и да покажем, че то е верният път към пълноценен личен и професионален живот.