ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПГТКИ

Допуснати кандидати за обявените места – за учител по ФВС, учител по Философия, учител по Математика, учител по Изобразително изкуство, образователен медиатор, зам. директор УПД,  педагогически съветник, психолог, учител по практическо обучение – (коженогалантерийно и обувно производство).

днес, 03.09.2018 г., съгласно заповед №РД 687/24.08.2018 г., комисия в състав:

Председател:          Елеонора Бакърджиева – ЗДУД

Членове:                  Румяна Александрова – главен учител, Марияна Христозова – старши учител

проведе заседание за подбор на кандидати по подадени заявления за обявените места за учители за учебната 2018/2019 г. и тяхното допускане за събеседване.

След преглед на документите на кандидатите, комисията предлага на директора да се проведе събеседване по график със следните кандидати, които ще бъдат уведомени по телефона/електронната поща:

Учител по ФВС – 04.09.2018 г. – 09:00 часа

Име и фамилия
1. Борис Алексиев
2. Виктория Станчева
3. Гергана Ташева
4. Лилиян Михайлов
5. Любомир Димитров
6. Любомира Ненова
7. Милена Рачкова
8. Светослав Петков
9. Тони Гълъбов
10. Юлияна Тренева

Учител по Изобразително изкуство – 04.09.2018 г. – 11:00

Име и фамилия
1. Александър Рошкев
2. Васил Момов
3. Виктория Стайчева
4. Георги Атанасов
5. Красимира Гугова
6. Михаил Белов
7. Филип Темнялов

Учител по Математика – 04.09.2018 г. – 12:00

Име и фамилия
1. Коста Чолаков
2. Любов Карушева
3. Нели Славеева
4. Росислава Станева
5. Христо Христов
6. Николинка Тодорова

Зам. директор УПД – 04.09.2018 г. – 13:30

Име и фамилия
1. Ирена Василева
2. Татяна Стоянова

Учител по практика – 04.09.2018 г. – 14:00

Име и фамилия
1. Евгения Станева
2. Виолета Велкова

05.09.2018 г.

Учител по Философия – 05.09.2018 г. – 09:30

Име и фамилия
1. Александър Танев
2. Красимира Благоева

Педагогически съветник – 05.09.2018 г. – 09:00

Име и фамилия
1. Людмила Кирилова
2. Христо Христов

Училищен психолог – 05.09.2018 г. – 10:00

Име и фамилия
1. Валери Достинов
2. Деян Николов
3. Маргарита Петрова
4. Петко Цветков
5. Росица Първанова

Образователен медиатор – 05.09.2018 г. – 11:00

Име и фамилия
1. Ингеборг Гледжова
2. Надежда Цанкова
3. Наталия Цекова
4. Ростислав Яковов