ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и стремежа за мир, единство и напредък в страните.

 В този ден на младите хора в училищата се предоставя възможността да изявят себе си и способностите си в различни дейности. Това е деня на ученическото самоуправление.

Ученици от ПГ по текстилни и кожени изделия, гр.София влязоха в ролята на своите преподаватели и заеха учителското място. В рамките на деня организираха учебни часове и следяха за дисциплина в час и в междучасие. Учениците разбраха отговорността на професията на  педагога, трудностите  и важността на всeки за успешното усвояване на новите умения и знания.