Дарение

за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Баба Тонка Обретенова”

   Благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“ реализира своята цел да усмихне живеещите в ЦНСТДМУ „Баба Тонка Обретенова“. Директорът на ПГ по текстилни и кожени изделия г-жа Валентина Димитрова дари така чакания от децата и необходим за тяхното здраве велоeргoметър. Посещението в центъра  от семеен тип направи и ученика Виктор Ангелов, активно включил се в благотворителната акция.

  „Величието на някои дела се състои не толкова в размерите, колкото във временността им.“ – Сенека.