Грипна ваканция в област София-град

ОТМЯНА НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Във връзка с писмо № 11-3/04.02.2019 г. на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ), с вх. № РУО1-3017/04.02.2019 г., Ви уведомявам, че се наблюдава ясно изразена тенденция за снижаване на заболеваемостта и се очаква в следващите дни тя да достигне нивото на обичайните стойности за сезона.

Считано от 05.02.2019 г. СРЗИ отменя грипната епидемия в гр. София, както и свързаните с нея ограничителни мерки в лечебните и учебните заведения.

Във връзка с това се възобновяват учебните занятия в ПГТКИ от 06.02.2019 г. с началото на втори учебен срок.

_____________________________________________________________________________

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2019 година от 9:00 часа с програмата за втори срок.

Учениците да се свържат с класните ръководители за повече информация.