График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за I редовна сесия – м. ноември-декември 2022 г.

8 клас

Български език и литература 21.11.2022 (понеделник) 14:45

Математика 23.11.2022 (сряда) 14:45

История и цивилизации 25.11.2022 (петък) 14:45

География и икономика 28.11.2022 (понеделник) 14:45

Музика  30.11.2022 (сряда) 14:45

Физическо възпитание и спорт 02.12.2022 (петък) 14:45

Дизайн на изделия от текстил и кожа 05.12.2022 (понеделник) 14:45

Биология и здравно образование 07.12.2022 (сряда) 14:45

Учебна практика по професията (КМТОК) 09.12.2022 (петък) 14:45

Учебна практика по професията (КМТКГИ) 09.12.2022 (петък) 14:45

Информационни технологии 14.12.2022 (сряда) 14:45

9 клас

Български език и литература 21.11.2022 (понеделник) 14:45

Математика 23.11.2022 (сряда) 14:45

История и цивилизации 25.11.2022 (петък) 14:45

География и икономика 28.11.2022 (понеделник) 14:45

Музика 30.11.2022 (сряда) 14:45

Физическо възпитание и спорт 02.12.2022 (петък) 14:45

Дизайн на изделия от текстил и кожа 05.12.2022 (понеделник) 14:45

Биология и здравно образование 07.12.2022 (сряда) 14:45

Учебна практика по професията (КМТОК) 09.12.2022 (петък) 14:45

Учебна практика по професията (КМТОТ) 09.12.2022 (петък) 14:45

Учебна практика по професията (КМТКГИ) 09.12.2022 (петък) 14:45

Информационни технологии 13.12.2022 (вторник) 14:45

Руски език 14.12.2022 (сряда) 14:45

Здравословни и безопасни условия на труд 16.12.2022 (петък) 14:45

10 клас

Български език и литература 21.11.2022 (понеделник) 14:45

Математика 23.11.2022 (сряда) 14:45

История и цивилизации 25.11.2022 (петък) 14:45

География и икономика 28.11.2022 (понеделник) 14:45

Музика 30.11.2022 (сряда) 14:45

Физическо възпитание и спорт 02.12.2022 (петък) 14:45

Икономика 05.12.2022 (понеделник) 14:45

Биология и здравно образование 07.12.2022 (сряда) 14:45

Информационни технологии 09.12.2022 (петък) 14:45

Руски език 14.12.2022 (сряда) 14:45

11 клас

Български език и литература 22.11.2022 (вторник) 14:45

Математика 24.11.2022 (четвъртък) 14:45

Гражданско образование 29.11.2022 (вторник) 14:45

Физическо възпитание и спорт 01.12.2022 (четвъртък) 14:45

Руски език 06.12.2022 (вторник) 14:45

Чужд език по професията – английски език 08.12.2022 (четвъртък) 14:45

Технология на специалността 13.12.2022 (вторник) 14:45 – КМТКГИ

Технология на облекло от кожи 13.12.2022 (вторник) 14:45 – КМТОК

Технология на облекло от текстил 13.12.2022 (вторник) 14:45 – КМТОТ

Бутикови облекла 13.12.2022 (вторник) 14:45 – БО

Материалознание 15.12.2022 (четвъртък) 14:45 – КМТКГИ

Конструиране и моделиране на облекло 15.12.2022 (четвъртък) 14:45 – КМТОК, КМТОТ

Модна стилистика 15.12.2022 (четвъртък) 14:45 – БО

12 клас

Български език и литература (ЗПУО/ЗНП) 21.11.2022 (понеделник) 14:45

Математика (ЗПУО/ЗНП) 23.11.2022 (сряда) 14:45

Гражданско образование (ЗПУО) 25.11.2022 (петък) 14:45

Свят и личност (ЗНП) 25.11.2022 (петък) 14:45

Чужд език по професията – английски език (ЗПУО/ЗНП) 28.11.2022 (понеделник) 14:45

Български език и литература – РП (ЗПУО) 30.11.2022 (сряда) 14:45

Български език и литература – ЗИП (ЗНП) 30.11.2022 (сряда) 14:45

Физическо възпитание и спорт (ЗПУО/ЗНП) 02.12.2022 (петък) 14:45

Художествено проектиране на облекло (ЗПУО) 05.12.2022 (понеделник) 14:45 – КМТОТ, КМТОК /РИ/, КМТОК

Художествено проектиране (ЗПУО) 05.12.2022 (понеделник) 14:45 КМТКГИ

Художествено оформяне на облекло от кожи (ЗНП) 05.12.2022 (понеделник) 14:45 КМТОК

Технология на облеклото (ЗПУО) 07.12.2022 (сряда) 14:45 КМТОТ

Технология на облекло от кожи (ЗПУО) 07.12.2022 (сряда) 14:45 КМТОК /РИ/, КМТОК

Технология на специалността (ЗПУО) 07.12.2022 (сряда) 14:45 КМТКГИ

Технология на облекло от кожи (ЗНП) 07.12.2022 (сряда) 14:45 КМТОК

Учебна практика по технология на облеклото (ЗПУО) 09.12.2022 (петък) 14:45 КМТОТ

Учебна практика по технология на облекло от кожи (ЗПУО) 09.12.2022 (петък) 14:45 КМТОК /РИ/, КМТОК

Учебна практика по специалността (ЗПУО) 09.12.2022 (петък) 14:45 КМТКГИ

Учебна практика по технология на облекло от кожи (ЗНП) 09.12.2022 (петък) 14:45 КМТОК

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло (ЗПУО) 14.12.2022 (сряда) 14:45 КМТОТ, КМТОК /РИ/, КМТОК

Технологично проектиране (ЗПУО) 14.12.2022 (сряда) 14:45 КМТКГИ

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло (ЗНП) 14.12.2022 (сряда) 14:45 КМТОК