Възстановяване на присъствено обучение за всички класове от 31.05.2021 г.

Във връзка със заповед на Министерство на образованието, от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички класове от осми до единадесети в ПГТКИ.

Във връзка със заповед на Директора на ПГТКИ, и във връзква с провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, 04.06.2021 г. се обявява за неучебен ден за учениците от 8-11 клас.