Възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 8. и 10. клас и изпитите в самостоятелна форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че от 12.04.2021 г. (понеделник) присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас.

Останалите класове продължават обучението си в режим на ОРЕС. Ротацията се запазва на две седмици.

Учебният процес в училище ще се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, в това число носене на маски в класните стаи.

Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение ще продължат по график, считано от 13.04.2021 г., сряда.

Прикачено: