Възобновяване на присъствена изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение, 8-12 клас

Считано от 19.01.2021 г. се възобновява изпитната сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение в ПГТКИ, 8-12 клас, по график, както следва:

8 клас:

9 клас:

10 клас:

11 клас:

12 клас: