Майски празници с ПГТКИ

Майските празници, започващи с Първи май, Международният ден на труда, са на особена почит в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – едно от най-старите училища в България в областта на изработката на облекло и единствено по рода си, що се отнася до обувни изделия.

Ние сме напълно уверени, че този бранш на леката промишленост никога няма да залезе, дори и да има временни спънки.

Традиционни и незаменими са професиите и специалностите, които предлагаме – дизайн, проектиране и изработване на обувки и обувни изделия, а освен тях – на облекло от текстил или кожа, на кожено-галантерийни изделия.

Усилията на преподавателския екип са насочени не само към даване на нови знания и развиване на умения, към запознаване с модните тенденции и технологии, към използването на иновативни подходи, но и към възпитаване на любов към тези професии, на нови качества учениците: отговорност, мотивация, приспособимост, комуникативност, обща култура и предприемчивост.

Безспорно е, че процесът на кариерно развитие продължава през целия живот, но ПГТКИ е тук, за да постави първото стъпало.