Вторият най-усмихнат клас е 9″А” от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия,гр.София!

От 1276 участвали класове от цялата страна, 9″A” клас от ПГТКИ печелят 2-ро място в категория “Гимназисти” в Национален конкурс организиран от Община Бургас “Най – усмихнат клас на България 2022 – умни, творящи,  можещи.”