Благотворителен Великденски кулинарен базар

На Велика Сряда – 20 април 2022 г., по инициатива на ученическия съвет, се проведе БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ КУЛИНАРЕН БАЗАР под надслов “Деца помагат на деца”.
Със събраните средства бе закупен велоаргометър и бе дарен на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Баба Тонка Обретенова”. Той е необходим за всекидневната рехабилитацията на децата.
С идеята и съпричастността си учениците показаха, че доброто е част от тях и това няма да е еднократно.
Подготвят се и следващи благотворителни инициативи насочени към връстници и възрастни хора.
Нека помагаме всеки ден, а не само по празници!
Нека доброто да е в живота ни всекидневно!
Весели и светли Великденски празници!