Удължаване срока на дистанционно обучение до 12.04.2020 г.

Уважаеми родители,Скъпи ученици, Във връзка със заповед РД-01-152/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и удължаване срока на въведените в страната противоепидемични мерки, ви уведомяваме, че продължава обучението от разстояние за периода до 12.04.2020 г.

Удължаване на срока за подаване на заявление за НВО 10. клас по чужд език и дигитални компетентности

Скъпи десетокласници, уважаеми родители, срока за подаване на заявленията за явяване на НВО по чужд език и дигитални компетентности в 10 клас е удължен до 10.04.2020 г. Моля всички желаещи ученици да информират класните си ръководители в срок до 05.04.2020 г. и да предоставят и-мейли…

Сесия за самостоятелна форма на обучение – 12 клас

Уважаеми дванадесетокласници от самостоятелна форма на обучение, Уведомяваме ви че изпитите в самостоятелна форма на обучение – 12 клас – ще се проведат в периода 06.04.2020 – 09.04.2020 г., вкл., като се спазва заповедта на Министъра на здравеопазването за всички санитарни изисквания и при попълнени…

Съобщение

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Изправени сме пред изпитанието COVID-19. Борбата с вируса е предизвикателство и отговорност за всички нас и само с общи усилия можем да се справим с него. В тази връзка Ви обръщам внимание, че…

Успешна организация на дистанционно обучение

Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение. Работи се успешно. Интернет пространството е затрупано с електронни платформи, които предлагат множество други варианти, но всички те използват различни инструменти, които изискват…

Инструкция за безопасност и здраве при работа с видеодисплей

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, При така създадената ситуация и предвид факта, че се налага да изпълняваме задълженията си чрез използване на компютри, таблети и телефони е необходимо да спазваме някои правила за безопасна за здравето ни работа. Споделям с вас приложими и лесноизпълними…

Удължаване на срока за подаване на заявления за ДЗИ и възможност за подаване онлайн

На вниманието на всички зрелостници! Срокът за подаване на заявления за явяване на Държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. Заявления могат да бъдат подавани и на електронната поща на училището (pgtki@abv.bg). За целта попълнете собственоръчно приложеното заявление и го изпратете снимано или, препоръчително,…

Организация за провеждане на обучение в електронна среда в ПГ по текстилни и кожени изделия, гр. София

На 13.03.2020 г., се проведе конферентен разговор с учителите в ПГТКИ, които са в пълна готовност да изпълняват задълженията си дистанционно. Бе уточнено, че електронното обучение е най-достъпният начин за комуникация при настоящите условия. Всеки класен ръководител бе инструктиран да информира учениците и родителите относно…

Преустановяване на учебния процес до 29.03.2020 г.

Във връзка със заповед No. РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, въведеното извънредно положение на територията на страната и мерките спрямо разпространението на COVID-19, дните до 29.03.2020 г. са обявени за неучебни. Преустановяват се учебните занятия, всякакви извънкласни мероприятия, отменят се и насрочените в периода…

Допълнителни мерки и инструктаж във връзка с разпространението на COVID-19

Във връзка с разпространението на COVID-19, в ПГТКИ се въвеждат следните допълнителни мерки: 1. При влизане в училището всички ученици, учители и служители да преминават през специално напоена с дезинфектанти стелка. 2. Ученици, учители и служители  да използват активно и отговорно всички средства за лична…