График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за декемврийска сесия, 2019/2020 г.

Изпитите в самостоятелна форма на обучение за ученици от 8 до 12 клас ще се проведат в периода 18.11.2019 – 19.12.2019 г. Графикът можете да намерите на тук: В срок до 3 дни след провеждане на изпита, учениците могат да проверят резултатите си на информационното…

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от директора на училището. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението…

Усещане за Коледа!

Във втория ден на месец декември,в духа на коледните празници,учениците на ПГТКИ аранжираха елхата на партера на училището и създадоха атмосфера и настроение за наближаващите коледни и новогодишни празници!

Проект „Заедно за по-добро бъдеще“

За учебната 2019/2020 г. училището работи по проект „Заедно за по-добро бъдеще“, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Проектът е насочен към преодоляване на сегрегацията в училище чрез създаване и рекламиране на привлекателен училищен климат и жизнено полезни…

Подкрепа за успех, 2019/2020

За учебната 2019/20120 г., по проект “Подкрепа за успех” в ПГТКИ са включени ученици, които се нуждаят от допълнително обучение по БЕЛ, математика и информационни технологии. Формирани са 10 групи В малки групи учениците работят с по-голямо желание и напредват според възможностите си.

Световен ден за борба със СПИН

Под наслов “Стоп СПИН” учениците от от ПГТКИ отбелязаха Световния ден за борба със СПИН. По време на беседата научиха не само какво е имунна недостатъчност и какви са симптомите, но и се запознаха с пътищата за заразяване. Основен акцент беше превенцията, а червените панделки,…

Откриване на новата 2019/2020 учебна година в ПГТКИ

Новата учебна година започна с тържествено откриване и официални поздрави от институции и директорката на ПГТКИ Валентина Димитрова. С доброто настроение и усмивки учениците, пристъпиха с бодра крачка в  наскоро ремонтираното училище. 

Свободни места в ПГТКИ на 4-то класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, попълването на свободните места на четвърти етап на класиране е по график, утвърден по заповед 772/20.06.2019 г. на Директора за прием на ученици след 7 клас за учебната 2019/ 2020 година на основание чл.258, ал. 1; чл.259 ал.1 от ЗПУО, Наредба…

Подкрепа за успех

Във връзка с писмо с Изх. № РУО1-19420/26.06.2019 г. График на дейностите по групи за периода юни-септември 2019 г. Програма и график за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”:

Facebook

Copyright © 2019 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия